Stichting voor Experimenteel en Recreatief Radiozendamateurisme

Contestlocatie Smeerling
© 2019 PA3ENK